Välkommen till Perspectiva AB


cattahalvfigur.webCatharina Wöhlecke-Haglund heter jag som driver Perspectiva.

Utveckling av individer, grupper och verksamheter är
mitt arbetsfält. När det behövs arbetar jag med
mina duktiga samarbetspartners och du träffar mig ofta i
uppdrag i MiL Institute.

Med lång erfarenhet, nyfikenhet och kreativitet stödjer vi dig framåt med moderna koncept, träning av färdigheter med resultatfokus och glädje.

Du behöver avsätta lite tid för att berätta vad du vill
uppnå och varför.  Våga utmana oss!

Individuellt kan du få stöd och utmaning i en serie coachsamtal.
Stöd i presentationsteknik och kommunikation ges både i grupp och för individer.
Lednings- eller projektgrupper kan i programform steg för steg utveckla ett mer effektivt och konstruktivt samarbete.
Längre program för utveckling kan kopplas till ett verksamhetsmål, t. ex en konkret förändring.

Har du behov av, eller är nyfikenhen på utveckling -
berätta så får du ett förslag som vi kan bygga vidare på tillsammans.