fragetecken

Så går det till

Vi bokar ett introduktionssamtal för att gå igenom dina tankar, din situation och dina behov. Detta samtal är också till för att du skall kunna att du få förtroende för din coach.

Därefter bestämmer vi en struktur på 6 - 10 tillfällen och gör ett kontrakt gällande tider, platser, kostnader men också roller och ansvarsfördelning. Viktigt är att samtalen är
strikt konfidensiella.

Coachsamtalen kan ske per telefon eller i fysiska möten, båda har för- och nackdelar. Mellan samtalen skapar du uppgifter att arbeta med till nästa gång. Dessa uppgifter följs upp vid nästa coachsamtal.

Jag är certifierad på PCC nivå (den näst högsta nivån) enligt ICF  Internationa Coach Federation som är det världsomspännande branschorganet för coacher idag. Detta ger dig ett kvalitetslöfte som garanterar att din coach är välutbildad, har erfarenhet och kunnande inom coachning.