Läs merhinderbana.web

Vill du läsa mer om team och teamutveckling, kommer här några förslag:

Five dysfunctions of a team - Patrick Lencioni
2002 - ISBN 0787960756

Bilda och leda team - Per-Hugo Skärvad
2009 - ISBN 9147090693

Team roles at work - Meredith Belbin
2010 ISBN 1856178005

Att skapa effektiva team - Susan A Wheelan
2010 ISBN 9144054912

En plats i stolen - Thomas Sewerin
1996 ISBN 9186312022