results

Skapa en feedback kultur

Utveckla kommunikationen internt genom feedback. Feedback är underutnyttjat som verksam ingrediens i utveckling av individer och enheter.

Vi har erfarenhet av att arbeta med feedback på ett praktiskt och strukturerat sätt. Några workshops på temat feedback som med teori, träning och verktyg för att använda feedback på nya och fler sätt blir byggstenar för att skapa en feedback kultur.

De flesta medarbetare önskar sig mer feedback än de upplever att de får. I många medarbetarundersökningar kommer önskemålet om mer och tydligare feedback fram. Klimatet i en grupp brukar förändras när man utvecklat förmågan till feedback.

Feedback är långt mycket mer än ros och ris, beröm och kritik. Det blir en spännande övning att börja arbeta med feedback på nya sätt.