trainthetrainer

"Train the trainer"

Chefer som skall kommunicera ett givet budskap i organisationen. Interna tränare som behöver en kick eller interna ambassadörer för en fråga som vill hitta formen för sitt sätt att kommunicera.

Vi har erfarenhet av att träna  medarbetare att bli bättre kommunikatörer internt.  Till exempel har vi arbetat med uppdrag som rör kommunikation kring värderingar och kultur, nya kampanjer eller förändring av arbetssätt.

Uppdraget kan handla om att ta fram pedagogiskt material, att träna personerna som skall genomföra ett
upplägg och att stödja personerna längs vägen.

Ge oss en beskrivning av vad ni vill uppnå så kommer vi med ett förslag.