pubicspeaker

Tala inför publik

Presentationsteknik, retorik eller kommunikation

Kärt barn har många namn men sammantaget är det viktiga att se till att ditt budskap når in, inte bara når ut när du kommunicerar.

Beroende på era behov sätter vi samman ett program som tränar kommuikation.>

Områden som ingår i utbildningen är:

  • Hur man strukturerar sitt framförande
  • Syfte och målgrupp för budskapet
  • Den viktiga inledningen
  • Argumentation
  • Hjälpmedel och former
  • Kroppsspråk och röst
  • Hur du skapar interaktivitet

Praktisk träning med kvalitativ feedback växlas med teoriinlägg.

Har du behov av enskild konsultation inför en specifik presentation är detta också möjligt.