storgrupp.web

Ledarskap

Ledarskap kan vara mycket, och man
leder ofta utan att vara chef. Vi tänker
på ledarskap ur tre olika perspektiv:

Att leda dig själv - det vill säga personligt ledarskap. Grunden är ökad självkännedom, trygghet och klarhet i vem jag är och vad jag vill.

Att leda Team- och grupp
kräver att du vet något om gruppers
processer, olikheter och behov som uppstår i grupper.

Att leda verksamheten kräver
bl a att du kan tänka strategiskt, sätta
och följa upp mål, prioritera och kommunicera tydligt.