postits.web

Att leda verksamhete

Att skapa resultat och att leverera värdeför verksamheten är målet. Flera aspekterblir då viktiga att förstå och träna på.

Att kunna sätta långa och korta mål, skapa en vision som agerar ledstjärna och strategier för att nå dit.
Att arbeta med kulturfrågor och värderingar som stödjer målen.
Att kunna bevaka och förstå den 
omvärld man agerar i. 
Att kunna kommunicera med högt
engagemang, trovärdighet och uthållighet.