eongrupp.web

Coachning av ett team

Ett team är en grupp på 3 - ca 10 personer
som har ett gemensamt mål och som är
beroende av varandra för att upp målet. Teamcoachning kan behövas när ett team
startar eller när något hakat upp sig så att
teamet inte kommer vidare.

I likhet med individuell coachning bygger
arbetssättet på att teamet själva gör arbetet,
med hjälp av en coachs närvaro under
ett antal träffar.

Coachen kan hjälpa teamet arbeta kring
flera faktorer som krävs för att ett team skall
prestera. Roller, ansvar, gemensamma mål, spelregler och arbetssätt är exempel.

Ledningsgruppsutveckling med hjälp av en team
coach kan vara ett effektivt sätt för en ledningsgrupp
som kört fast eller vill ta ett nytt kliv.