flipchart.web

Personligt ledarskap

Att lära känna sig själv bättre kan man bland annat uppnå med hjälp av feedback, t.ex. ett 360 graders verktyg som du sedan får arbeta dig igenom med en coach.

En annan viktig del är att på djupet
hitta de grundvärderingar som visar vem du är och vad som är viktigt i ditt liv. 

Kommunkationsstil och framtoning när du presenterar dig och dina  frågor är också delar av ditt personliga ledarskap.

Att kontinuerligt sätta egna mål, reflektera och lära av det som händer bidrar till fortsatt utveckling