Så går det till

kipling

Teamet träffar sin coach för att bli överens om mål och syfte för coachningen.
När teamet konstaterat att det är coachning man behöver görs en plan.

Ett antal tillfällen bokas - ofta 4 - 8 gånger utspritt över ett antal månader. När gruppen träffas arbetar man med de byggstenar man kommit överens om, mellan tillfällena får teamet uppgifter att arbeta med.

Teamet får prova ett antal verktyg för teamutveckling som man sedan själva "äger".

Områden som man arbetar med är t.ex. gemensam målbild, roller och ansvar, feedback, engagemang och spelregler.

Situationer som lämpar sig för teamutveckling är:

  • Ett nytt projekt team
  • En ledningsgrupp som är ny eller står inför en ny utmaning
  • Ett befintligt arbetslag som fastnat i mönster som inte leder framåt